OR Gelre ziekenhuizen ondersteunt Food4life

In oktober 2017 waren er verkiezingen voor de ondernemingsraad in Gelre ziekenhuizen. De OR heeft dit jaar besloten om voor iedere medewerker die stemt tijdens de OR verkiezingen één euro aan een goed doel te geven. Er is gekozen voor twee goede doelen waar medewerkers van de Gelre ziekenhuizen zich voor inzetten

Gelre Ziekenhuizen

In oktober 2017 waren er verkiezingen voor de ondernemingsraad in Gelre ziekenhuizen. De OR heeft dit jaar besloten om voor iedere medewerker die stemt tijdens de OR verkiezingen één euro aan een goed doel te geven.  Er is gekozen voor twee goede doelen waar medewerkers van de Gelre ziekenhuizen zich voor inzetten.  Dirk-Jan Pot kinderarts en Saskia van Bennekom diëtist zijn al verschillende malen naar Bawku (Noord Ghana) geweest om op de kinderafdeling te werken. De actie ‘Food4 life’ van de stichting Vrienden van Bawku waarbij ondervoede kinderen goede voeding van het ziekenhuis krijgen sprak de OR aan omdat er concrete hulp gegeven wordt om mensen weer op de been krijgen. Bij deze actie wordt ook aan ouders/verzorgers van de kinderen voorlichting gegeven om ondervoeding te voorkomen. De actie heeft 654 euro opgeleverd. Saskia van Bennekom heeft namens de stichting vrienden van Bawku de cheque in ontvangst genomen. 
 


Wij helpen in Ghana

Doelstelling van de Stichting Vrienden van Bawku is overdracht van kennis en ervaring aan medewerkers van het districtsziekenhuis in Bawku. Niet alleen op medisch gebied, maar evenzeer op het terrein van ondersteunende diensten. Tevens wordt getracht de faciliteiten van het ziekenhuis te verbeteren. De activiteiten die worden ontplooid zijn vraaggestuurd.


Facebook

Gegevens:

Stichting vrienden van Bawku

Generaal Foulkesweg 66b

6703 BW  Wageningen

KvK 30198986
 
IBAN: NL06INGB0005061469

RSIN:  813 769 735