Vastenactie 2017 ‘Food For Live ‘

Vastenactie 2017 ‘Food For Live ‘

Bawku Hospital heeft onze stichting gevraagd het project “Food for Live” te ondersteunen. Dat doen we in samenwerking met de Vastenaktie 2017 van de Dominicaanse gemeenschap in Huissen.

Vastenactie 2017

Met dit project zet het ziekenhuis zich in tegen kindersterfte en ernstige groei-problemen door ondervoeding. Een belangrijke bijdrage aan gezonde leefomstandigheden.
Voeding is altijd levensnoodzakelijk, zeker bij zuigelingen en kinderen die aan het begin van hun leven staan. Dat het ook gaat om de juiste voeding en niet alleen om een vol gevoel in je maag zien we bij de diverse problemen bij kinderen niet alleen in Ghana, maar in veel meer werelddelen. Voor zieke kinderen geldt des te meer het belang van de juiste voeding, omdat zij moeten herstellen.
Met dit project hopen wij in het ziekenhuis, maar ook d.m.v radioprogramma’s in de gehele regio, deze kennis te kunnen brengen. Wanneer op een ziekenhuisafdeling voor pasgeborenen en jonge kinderen deze kennis gedeeld kan worden, draagt dit bij aan vermindering van kindersterfte en verbetering van leefomstandigheden.

Doneren:

NL62 RABO 0124 0155 73  t.n.v. Dom. Gemeenschap Huissen, o.v.v. “Vastenactie 2017”.

 


Wij helpen in Ghana

Doelstelling van de Stichting Vrienden van Bawku is overdracht van kennis en ervaring aan medewerkers van het districtsziekenhuis in Bawku. Niet alleen op medisch gebied, maar evenzeer op het terrein van ondersteunende diensten. Tevens wordt getracht de faciliteiten van het ziekenhuis te verbeteren. De activiteiten die worden ontplooid zijn vraaggestuurd.


Facebook

Gegevens:

Stichting vrienden van Bawku

Generaal Foulkesweg 66b

6703 BW  Wageningen

KvK 30198986
 
IBAN: NL06INGB0005061469

RSIN:  813 769 735