Sponsoring 's Heerenloo Apeldoorn

Sponsoring 's Heerenloo Apeldoorn

Toen de geestelijke verzorging van ''''s Heerenloo Apeldoorn hoorde dat "hun tandarts" van ''''t Loohuys naar Bawku ging om daar de dental workers les te geven en voor hun (te) moeilijke patiënten te behandelen, hebben ze spontaan besloten om een collecte te houden voor die tandarts van de Friends of Bawku. Aan het einde van mijn reis werd er dan ook zoals beloofd op 26 januari een collecte gehouden in het Vierhuis, die 110 EURO heeft opgebracht. Waarvoor onze hele hartelijke dank. We zullen het bij een volgend bezoek van een tandarts goed besteden. Herma van Vliet, tandarts

''''t Loohuys

 


Wij helpen in Ghana

Doelstelling van de Stichting Vrienden van Bawku is overdracht van kennis en ervaring aan medewerkers van het districtsziekenhuis in Bawku. Niet alleen op medisch gebied, maar evenzeer op het terrein van ondersteunende diensten. Tevens wordt getracht de faciliteiten van het ziekenhuis te verbeteren. De activiteiten die worden ontplooid zijn vraaggestuurd.


Facebook

Gegevens:

Stichting vrienden van Bawku

Generaal Foulkesweg 66b

6703 BW  Wageningen

KvK 30198986
 
IBAN: NL06INGB0005061469

RSIN:  813 769 735