Vastenactie 2017 Dominicaanse gemeenschap Huissen

Bedankt voor al uw bijdragen voor het project Food for Live ism het Dominicanenklooster in Huissen.
Dit bedrag is ver boven onze verwachting uitgekomen. Wat geweldig!

Opbrengst Vastenactie 2017www.huissen.dominicanen.nl      www.kloosterhuissen.nl


Zoals bijna overal in Afrikaanse landen is er geen centrale keuken in ziekenhuizen. Mensen die worden opgenomen worden zo mogelijk door familie gevoed.

Ondervoeding is een groot en structureel probleem, zowel reeds bij opname als gedurende het verblijf in het ziekenhuis, vooral voor kinderen. Dit leidt direct tot spierslapte, longaandoeningen, ontstekingen, ernstige weerstandsvermindering en kindersterfte. Door gebrek aan voedsel en aan kennis over gebalanceerde voeding zijn de risicogroepen vooral te vinden bij ouders met een opleidingsniveau en gezinnen met moeders zonder inkomen.

Binnen het ziekenhuis is men zich zeer bewust van het belang van gebalanceerde voeding voor genezing en herstel bij ziektes en operaties, maar ook van de noodzaak ouders en familie te trainen om thuis de juiste voeding te blijven geven aan hun kinderen. Met enige  hulp van buitenaf zal de aanzet gegeven kunnen worden tot het opzetten van dit project en het vinden van continuïteit. Verpleegkundigen, diëtisten, artsen, en directie zijn hier allen bij betrokken.

Concrete projectdoelen:

  • Het inrichten van een keukenruimte voor het bereiden van herstellende voeding: kooktoestel, ketels, koelkast, blender, maatbekers, pannen, borden, bekers, bestek en weegschaal.
  • Het inzetten van deskundigen voor individuele voedings-educatie aan ouders en verzorgers
  • Hetzelfde voor de gemeenschappen via wekelijkse radio-uitzendingen en maandelijkse groepsgesprekken.
  • Eenvoudige meetinstrumenten inzetten om de naleving en het effect van het programma te monitoren.

Het contact met de vastenactie 2017 is ontstaan via twee vrienden van de Dominicaanse communiteit in Huissen. Rieky van Elk en Alex van der Horst zijn vele malen in West-Afrikaanse landen geweest. Alex is deelnemer van de stichting ‘Vrienden van Bawku’ en is regelmatig uitgezonden als tandarts naar het ziekenhuis aldaar. Recent waren zij er samen met stichtingsleden kinderarts Dirk Jan Pot en voedingsdeskundige Saskia van Bennekom. Ze hebben de noodzaak van dit project vanuit eigen ogen en ervaring geconstateerd en gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke personen over de opzet ervan. Ze zijn daarbij overtuigd geraakt van de zorg en het commitment van het ziekenhuis en de te verwachten continuïteit. Een uitgebreide projectbeschrijving is door de betrokkenen ter plaatse opgesteld.

Een geldelijke bijdrage vanuit de Vastenaktie zal de doorstart betekenen van een levensnoodzakelijk programma: ‘Food For Live’. De stichting zal het project verder dragen, monitoren en rapporteren aan de communiteit.

Doneren kan op:

NL62 RABO 0124 0155 73  t.n.v. Dom. Gemeenschap Huissen, o.v.v. “Vastenactie 2017”.
 

 

Nieuws

Vastenactie 2017 ‘Food For Live ‘

Bawku Hospital heeft onze stichting gevraagd het project “Food for Live” te ondersteunen. Dat doen we in samenwerking met de Vastenaktie 2017 van de Dominicaanse gemeenschap in Huissen.

Nieuwsbrief Juli 2016

Afgelopen januari is revalidatiearts Hans Versloot, op verzoek van het ziekenhuis, in Bawku geweest om mogelijkheden te onderzoeken om mensen met een fysieke beperking terug in de maatschappij te helpen. Ruim een jaar is gebouwd aan de nieuwe verloskamer afdeling. Hoewel de bouw door diverse omstandigheden wat vertraging heeft opgelopen vindt deze maand de bouwkundige oplevering plaats.

Twee bestuursleden vertellen over het nieuwbouwproject in Bawku.

Hier publiceren wij de laatste Nieuwsbrief van 2015. We sluiten een jaar af waarin veel is gebeurd. Wij wensen u allen voorspoed en gezondheid voor 2016. Dank aan diegene die ons afgelopen jaar wederom hebben gesteund. Bestuur van de Stichting Vrienden van Bawku.

Zowel Fred Effah yeboah als John Azaare stellen zich voor middels een videobericht dat in oktober 2015 in Bawku is opgenomen.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. Ga naar contact, vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Wij helpen in Ghana

Doelstelling van de Stichting Vrienden van Bawku is overdracht van kennis en ervaring aan medewerkers van het districtsziekenhuis in Bawku. Niet alleen op medisch gebied, maar evenzeer op het terrein van ondersteunende diensten. Tevens wordt getracht de faciliteiten van het ziekenhuis te verbeteren. De activiteiten die worden ontplooid zijn vraaggestuurd.


Facebook

Gegevens:

Stichting vrienden van Bawku

Generaal Foulkesweg 66b

6703 BW  Wageningen

KvK 30198986
 
IBAN: NL06INGB0005061469

RSIN:  813 769 735