Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Per 1 januari 2009 heeft de Belastingdienst Stichting Vrienden van Bawku aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan Stichting Vrienden van Bawku onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.
Kort gezegd houdt de ANBI-regeling het volgende in:
 
•     Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de               ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
•     Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
•     Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de                   inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
 
Voor meer informatie over ANBI en fiscale mogelijkheden, kijk op www.anbi.nl

Nieuws

Vastenactie 2017 ‘Food For Live ‘

Bawku Hospital heeft onze stichting gevraagd het project “Food for Live” te ondersteunen. Dat doen we in samenwerking met de Vastenaktie 2017 van de Dominicaanse gemeenschap in Huissen.

Nieuwsbrief Juli 2016

Afgelopen januari is revalidatiearts Hans Versloot, op verzoek van het ziekenhuis, in Bawku geweest om mogelijkheden te onderzoeken om mensen met een fysieke beperking terug in de maatschappij te helpen. Ruim een jaar is gebouwd aan de nieuwe verloskamer afdeling. Hoewel de bouw door diverse omstandigheden wat vertraging heeft opgelopen vindt deze maand de bouwkundige oplevering plaats.

Twee bestuursleden vertellen over het nieuwbouwproject in Bawku.

Hier publiceren wij de laatste Nieuwsbrief van 2015. We sluiten een jaar af waarin veel is gebeurd. Wij wensen u allen voorspoed en gezondheid voor 2016. Dank aan diegene die ons afgelopen jaar wederom hebben gesteund. Bestuur van de Stichting Vrienden van Bawku.

Zowel Fred Effah yeboah als John Azaare stellen zich voor middels een videobericht dat in oktober 2015 in Bawku is opgenomen.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. Ga naar contact, vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Wij helpen in Ghana

Doelstelling van de Stichting Vrienden van Bawku is overdracht van kennis en ervaring aan medewerkers van het districtsziekenhuis in Bawku. Niet alleen op medisch gebied, maar evenzeer op het terrein van ondersteunende diensten. Tevens wordt getracht de faciliteiten van het ziekenhuis te verbeteren. De activiteiten die worden ontplooid zijn vraaggestuurd.


Facebook

Gegevens:

Stichting vrienden van Bawku

Generaal Foulkesweg 66b

6703 BW  Wageningen

KvK 30198986
 
IBAN: NL06INGB0005061469

RSIN:  813 769 735