Doneren particuler

Stichting Vrienden van Bawku is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit houdt in dat uw schenking aftrekbaar is van de belastingen. Met uw schenking komt u in aanmerking voor een fiscaal aftrekbare betaling. Wilt u ons werk steunen  dan kunt u dit doen op IBAN  NL06 INGB 0005 0614 69   t.n.v. de Stichting Vrienden van Bawku in Veenendaal.


Mogelijkheden om op een fiscaal vriendelijke manier te schenken:

Met een incidentele schenking is het totaal van het door u in één jaar geschonken bedrag voor de inkomstenbelasting aftrekbaar in box 1 voor het deel dat ligt tussen 1% en 11% van uw drempelinkomen (met een minimum van 60,00 euro). Desgevraagd moet u bewijsstukken (bijvoorbeeld bankafschriften) kunnen overleggen. 
 
Met een periodieke schenking, verplicht u zich jaarlijks een vast bedrag te betalen aan de stichting. Deze schenking is fiscaal volledig aftrekbaar in box 1. Stel dat de belastingdruk over Uw inkomen 30% bedraagt, dan kost deze bij een jaarlijkse schenking van bijvoorbeeld € 500 - € 150 =  € 350,- per jaar. Er wordt hierbij géén beperkende onder- of bovengrens aan het bedrag gesteld maar er moet wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • De overeenkomst wordt  vastgelegd door het opstellen  van een onderhandse volmacht.
  • De schenkingen moeten worden gedaan in de vorm van een zogenaamde lijfrente, wat wil zeggen dat u zich tegenover Stichting Vrienden van Bawku verplicht gedurende tenminste vijf jaar, ieder jaar éénzelfde bedrag over te maken.
  • De hoogte van dat bedrag moet bij het sluiten van de overeenkomst worden bepaald.

       
Als u een periodieke schenking wilt doen kunt u het benodigde formulier hier downloaden OPS2016

Na het invullen van het formulier stuurt u deze naar de penningmeester (Wiltonstraat 24, Veenendaal).
U ontvangt het formulier, voorzien van een registratienummer, ondertekend retour. Deze dient u zorgvuldig
te bewaren.

De stichting Vrienden van Bawku is door de belastingdienst gewaarmerkt als ANBI stichting waardoor u als donateur bij een periodieke gift (van minimaal 5 jaar) een belastingvoordeel heeft tot 52% .
 
Voor meer informatie over ANBI en fiscale mogelijkheden, kijk op www.anbi.nl

 

Nieuws

In oktober 2017 waren er verkiezingen voor de ondernemingsraad in Gelre ziekenhuizen. De OR heeft dit jaar besloten om voor iedere medewerker die stemt tijdens de OR verkiezingen één euro aan een goed doel te geven. Er is gekozen voor twee goede doelen waar medewerkers van de Gelre ziekenhuizen zich voor inzetten

Binnen onze stichting is het stilte na de storm.Na een hectisch najaar 2016 maken wij nu een rustige periode door. In het najaar 2016 werden maar liefst drie groepen van vrijwilligers en bestuursleden uit gezonden naar Bawku met in totaal tien personen. Van 8 – 22 oktober zijn Alex van der Horst, tandarts, Dirk Jan Pot, kinderarts en Saskia van Bennekom, diëtiste en Dirk Jan Pot naar Bawku afgereisd. Zij werden afgelost door Gé Bouw, Jan Blankestijn en Michiel Pothoff, die het bestuur vertegenwoordigden bij de overdracht van het nieuwe Maternity gebouw op 26 oktober 2016.

Op zaterdag 20 mei 2017organiseerde Rotaryclub Bennekom in samenwerking met de koren The New Creation, Voice-Male, het harmonieorkest OBK, The Pipes and Drums of the Royal British Legion een groots muzikaal evenement in de DVO-hal in Bennekom.

Vastenactie 2017 ‘Food For Live ‘

Bawku Hospital heeft onze stichting gevraagd het project “Food for Live” te ondersteunen. Dat doen we in samenwerking met de Vastenaktie 2017 van de Dominicaanse gemeenschap in Huissen.

Nieuwsbrief Juli 2016

Afgelopen januari is revalidatiearts Hans Versloot, op verzoek van het ziekenhuis, in Bawku geweest om mogelijkheden te onderzoeken om mensen met een fysieke beperking terug in de maatschappij te helpen. Ruim een jaar is gebouwd aan de nieuwe verloskamer afdeling. Hoewel de bouw door diverse omstandigheden wat vertraging heeft opgelopen vindt deze maand de bouwkundige oplevering plaats.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. Ga naar contact, vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Wij helpen in Ghana

Doelstelling van de Stichting Vrienden van Bawku is overdracht van kennis en ervaring aan medewerkers van het districtsziekenhuis in Bawku. Niet alleen op medisch gebied, maar evenzeer op het terrein van ondersteunende diensten. Tevens wordt getracht de faciliteiten van het ziekenhuis te verbeteren. De activiteiten die worden ontplooid zijn vraaggestuurd.


Facebook

Gegevens:

Stichting vrienden van Bawku

Generaal Foulkesweg 66b

6703 BW  Wageningen

KvK 30198986
 
IBAN: NL06INGB0005061469

RSIN:  813 769 735