Een nieuwe operatieafdeling voor het ziekenhuis in Bawku

Eén van de eerste dingen die de Stichting Vrienden van Bawku als verbeterpunt voor gebouwen en apparatuur wilde realiseren was het moderniseren van de elektrische installatie en verbetering  van de operatieruimten die dateerden uit 1953. Deze operatieafdeling voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd en maakte veilige en hygiënische operaties onmogelijk. Per jaar worden in het ziekenhuis ongeveer 1.100 operaties uitgevoerd (gegevens:  Strategic Plan 2010-2012 Bawku Presbyterian Hospital).

Het plan

Binnen de Stichting Vrienden van Bawku werd een werkgroep opgericht die bestond uit twee chirurgen, een OK assistent en een bouwkundige. Onderlegger voor het ontwerp was een OK plan dat gerealiseerd is in Sierra Leone. Dit ontwerp werd, in nauwe samenspraak met het management van het ziekenhuis, door het Ghanese architectenbureau Azin Design Consult uit Accra uitgewerkt en vertaald in bestek en tekeningen die voldeden aan de Ghanese wensen en wetgeving.
 
Het plan bestond uit: twee ruime operatiekamers, een uitslaapkamer, een sterilisatieruimte, een steriel en een non-steriel magazijn, een kantine voor het personeel , een consult- en onderzoekkamer  en een toiletgroep. De operatieruimten zijn voorzien van airconditioning en goede verlichting. 

De bouwkundige kosten waren  begroot op € 170.000,-- en het bedrag aan inventaris werd vastgesteld op 
€ 75.000,--. Alle financiën voor het project zijn door sponsoracties in Nederland bijeengebracht. 
In 2007 vond de aanbesteding met drie lokale aannemers plaats en in 2008 is gestart met de bouw.
Naast het gebouw zijn er containers met inventaris en apparatuur (zoals operatietafels, lampen e.d.) naar Ghana gezonden en geïnstalleerd.  Anesthesieapparatuur is in Ghana aangeschaft om onderhoud en levering van nieuwe onderdelen via bedrijven in Ghana uit te kunnen voeren. 

Begeleiding en oplevering
Vanuit Nederland is het bouwproces begeleid door een bouwkundige die een aantal maal naar Bawku is afgereisd om de vorderingen en kwaliteit te bewaken. Daarnaast vonden er regelmatig controles plaats door architect Azin Design Consult.
 
Ongeregeldheden tussen lokale stammen hebben het project helaas ernstig vertraagd. Maar op
20 januari 2011 is de operatieafdeling  feestelijk opgeleverd in aanwezigheid van veel landelijke en regionale vertegenwoordigers van onder meer de Presbyteriaanse kerk, het Ministerie van
Gezondheid en lokale overheden. De financiële afwikkeling van het project is inmiddels afgerond.

Huidig gebruik

Inmiddels is er een Ghanese chirurg Dr. Manu aangetrokken om de operatieafdeling te leiden.
Hoewel er op dit moment nog steeds enkele punten verbeterd worden voldoet de afdeling aan de gestelde wensen van het ziekenhuismanagement en de Stichting Vrienden van Bawku. De nieuwe afdeling heeft een positieve invloed op het functioneren van het ziekenhuis en het aantrekken van medisch personeel. 
 

Nieuws

In oktober 2017 waren er verkiezingen voor de ondernemingsraad in Gelre ziekenhuizen. De OR heeft dit jaar besloten om voor iedere medewerker die stemt tijdens de OR verkiezingen één euro aan een goed doel te geven. Er is gekozen voor twee goede doelen waar medewerkers van de Gelre ziekenhuizen zich voor inzetten

Binnen onze stichting is het stilte na de storm.Na een hectisch najaar 2016 maken wij nu een rustige periode door. In het najaar 2016 werden maar liefst drie groepen van vrijwilligers en bestuursleden uit gezonden naar Bawku met in totaal tien personen. Van 8 – 22 oktober zijn Alex van der Horst, tandarts, Dirk Jan Pot, kinderarts en Saskia van Bennekom, diëtiste en Dirk Jan Pot naar Bawku afgereisd. Zij werden afgelost door Gé Bouw, Jan Blankestijn en Michiel Pothoff, die het bestuur vertegenwoordigden bij de overdracht van het nieuwe Maternity gebouw op 26 oktober 2016.

Op zaterdag 20 mei 2017organiseerde Rotaryclub Bennekom in samenwerking met de koren The New Creation, Voice-Male, het harmonieorkest OBK, The Pipes and Drums of the Royal British Legion een groots muzikaal evenement in de DVO-hal in Bennekom.

Vastenactie 2017 ‘Food For Live ‘

Bawku Hospital heeft onze stichting gevraagd het project “Food for Live” te ondersteunen. Dat doen we in samenwerking met de Vastenaktie 2017 van de Dominicaanse gemeenschap in Huissen.

Nieuwsbrief Juli 2016

Afgelopen januari is revalidatiearts Hans Versloot, op verzoek van het ziekenhuis, in Bawku geweest om mogelijkheden te onderzoeken om mensen met een fysieke beperking terug in de maatschappij te helpen. Ruim een jaar is gebouwd aan de nieuwe verloskamer afdeling. Hoewel de bouw door diverse omstandigheden wat vertraging heeft opgelopen vindt deze maand de bouwkundige oplevering plaats.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. Ga naar contact, vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Wij helpen in Ghana

Doelstelling van de Stichting Vrienden van Bawku is overdracht van kennis en ervaring aan medewerkers van het districtsziekenhuis in Bawku. Niet alleen op medisch gebied, maar evenzeer op het terrein van ondersteunende diensten. Tevens wordt getracht de faciliteiten van het ziekenhuis te verbeteren. De activiteiten die worden ontplooid zijn vraaggestuurd.


Facebook

Gegevens:

Stichting vrienden van Bawku

Generaal Foulkesweg 66b

6703 BW  Wageningen

KvK 30198986
 
IBAN: NL06INGB0005061469

RSIN:  813 769 735