VERLOSKAMER PROJECT IN BAWKU HOSPITAL

Onderstaande video behelst de opening van de Maternity op 26 oktober 2016.

In 2012 ontstond binnen de  Stichting Vrienden van Bawku het plan om de verloskundige voorzieningen van Bawku Hospital te verbeteren. De bestaande verloskamer met drie verlosbedden was volstrekt onvoldoende om de ca 3.000 bevallingen te kunnen uitvoeren.
De realisatie van het plan heeft veel inspanning gekost. De plannen moesten diverse malen worden bijgesteld omdat de financiële mogelijkheden van onze stichting en het ziekenhuis onvoldoende waren. Uiteindelijk werd besloten om een compleet nieuw verloskamercomplex te bouwen en het bestaande beddengebouw grondig te renoveren. In overleg met een Ghanese architect, het management van het ziekenhuis, de Ghanese gynaecoloog en de stichting is een passend ontwerp tot stand gekomen.
Het totale budget voor het project bedroeg € 154.000. De stichting Vrienden van Bawku heeft samen met Wilde Ganzen een bedrag van € 90.000 ter beschikking gesteld. Daarnaast schonk Christian-Aid, een Engelse organisatie, een royaal bedrag. Het overige gedeelte van het bedrag heeft Bawku Hospital zelf kunnen financieren. Onze stichting heeft het geld letterlijk bij elkaar geschraapt met bijdragen van enkele particuliere stichtingen, serviceclubs, de Rabobank, crowdfunding, kerken, een bridgeclub aangevuld met lokale acties van leden van de stichting. De bouw ging van start in de zomer van 2015.


 

De bewoners van Bawku waren erg enthousiast en dankbaar toen in juli 2016 de nieuwe verloskamerafdeling in het Presbyterian Hospital Bawku In gebruik werd genomen. Op 26 oktober 2016 werd het complex officieel geopend. Drie bestuursleden van onze stichting zijn naar Bawku afgereisd om hiervan getuige te zijn.
De opening was een groots festijn, waarbij veel hoogwaardigheidsbekleders, zoals parlementsleden, vertegenwoordigers van de Presbyterian Church, van the National Health Service en lokale stamoudsten, aanwezig waren en het woord voerden. De langdurige ceremonie werd opgeluisterd door optredens van culturele groepen.
De Vrienden van Bawku hopen  dat door de ingrijpende verbetering van de accommodatie ook het niveau van de verloskundige zorg omhoog zal gaan.  Inmiddels heeft de sterk verbeterde voorziening geleid tot een grotere toeloop van patiënten. Daarnaast zijn toezeggingen gedaan door Christian-Aid om fondsen ter beschikking te stellen voor de opleiding van nieuwe verloskundigen. Tenslotte heeft UNICEF toegezegd om een NICU (Neonatal Intensiv Care Unit) in te richten en het personeel daarvoor op te  leiden. Ons verloskamerproject lijkt een sneeuwbal-effect  te hebben op de ontwikkeling van de moeder- en kindzorg in Bawku en omstreken. Wij zijn daar erg blij mee. Het bestuur dankt al onze donateurs voor hun bijdragen en hoopt dat zij ons zullen blijven steunen!Nieuws

In oktober 2017 waren er verkiezingen voor de ondernemingsraad in Gelre ziekenhuizen. De OR heeft dit jaar besloten om voor iedere medewerker die stemt tijdens de OR verkiezingen één euro aan een goed doel te geven. Er is gekozen voor twee goede doelen waar medewerkers van de Gelre ziekenhuizen zich voor inzetten

Binnen onze stichting is het stilte na de storm.Na een hectisch najaar 2016 maken wij nu een rustige periode door. In het najaar 2016 werden maar liefst drie groepen van vrijwilligers en bestuursleden uit gezonden naar Bawku met in totaal tien personen. Van 8 – 22 oktober zijn Alex van der Horst, tandarts, Dirk Jan Pot, kinderarts en Saskia van Bennekom, diëtiste en Dirk Jan Pot naar Bawku afgereisd. Zij werden afgelost door Gé Bouw, Jan Blankestijn en Michiel Pothoff, die het bestuur vertegenwoordigden bij de overdracht van het nieuwe Maternity gebouw op 26 oktober 2016.

Op zaterdag 20 mei 2017organiseerde Rotaryclub Bennekom in samenwerking met de koren The New Creation, Voice-Male, het harmonieorkest OBK, The Pipes and Drums of the Royal British Legion een groots muzikaal evenement in de DVO-hal in Bennekom.

Vastenactie 2017 ‘Food For Live ‘

Bawku Hospital heeft onze stichting gevraagd het project “Food for Live” te ondersteunen. Dat doen we in samenwerking met de Vastenaktie 2017 van de Dominicaanse gemeenschap in Huissen.

Nieuwsbrief Juli 2016

Afgelopen januari is revalidatiearts Hans Versloot, op verzoek van het ziekenhuis, in Bawku geweest om mogelijkheden te onderzoeken om mensen met een fysieke beperking terug in de maatschappij te helpen. Ruim een jaar is gebouwd aan de nieuwe verloskamer afdeling. Hoewel de bouw door diverse omstandigheden wat vertraging heeft opgelopen vindt deze maand de bouwkundige oplevering plaats.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. Ga naar contact, vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Wij helpen in Ghana

Doelstelling van de Stichting Vrienden van Bawku is overdracht van kennis en ervaring aan medewerkers van het districtsziekenhuis in Bawku. Niet alleen op medisch gebied, maar evenzeer op het terrein van ondersteunende diensten. Tevens wordt getracht de faciliteiten van het ziekenhuis te verbeteren. De activiteiten die worden ontplooid zijn vraaggestuurd.


Facebook

Gegevens:

Stichting vrienden van Bawku

Generaal Foulkesweg 66b

6703 BW  Wageningen

KvK 30198986
 
IBAN: NL06INGB0005061469

RSIN:  813 769 735