VERLOSKAMER PROJECT IN BAWKU HOSPITAL

Onderstaande video behelst de opening van de Maternity op 26 oktober 2016.

In 2012 ontstond binnen de  Stichting Vrienden van Bawku het plan om de verloskundige voorzieningen van Bawku Hospital te verbeteren. De bestaande verloskamer met drie verlosbedden was volstrekt onvoldoende om de ca 3.000 bevallingen te kunnen uitvoeren.
De realisatie van het plan heeft veel inspanning gekost. De plannen moesten diverse malen worden bijgesteld omdat de financiële mogelijkheden van onze stichting en het ziekenhuis onvoldoende waren. Uiteindelijk werd besloten om een compleet nieuw verloskamercomplex te bouwen en het bestaande beddengebouw grondig te renoveren. In overleg met een Ghanese architect, het management van het ziekenhuis, de Ghanese gynaecoloog en de stichting is een passend ontwerp tot stand gekomen.
Het totale budget voor het project bedroeg € 154.000. De stichting Vrienden van Bawku heeft samen met Wilde Ganzen een bedrag van € 90.000 ter beschikking gesteld. Daarnaast schonk Christian-Aid, een Engelse organisatie, een royaal bedrag. Het overige gedeelte van het bedrag heeft Bawku Hospital zelf kunnen financieren. Onze stichting heeft het geld letterlijk bij elkaar geschraapt met bijdragen van enkele particuliere stichtingen, serviceclubs, de Rabobank, crowdfunding, kerken, een bridgeclub aangevuld met lokale acties van leden van de stichting. De bouw ging van start in de zomer van 2015.


 

De bewoners van Bawku waren erg enthousiast en dankbaar toen in juli 2016 de nieuwe verloskamerafdeling in het Presbyterian Hospital Bawku In gebruik werd genomen. Op 26 oktober 2016 werd het complex officieel geopend. Drie bestuursleden van onze stichting zijn naar Bawku afgereisd om hiervan getuige te zijn.
De opening was een groots festijn, waarbij veel hoogwaardigheidsbekleders, zoals parlementsleden, vertegenwoordigers van de Presbyterian Church, van the National Health Service en lokale stamoudsten, aanwezig waren en het woord voerden. De langdurige ceremonie werd opgeluisterd door optredens van culturele groepen.
De Vrienden van Bawku hopen  dat door de ingrijpende verbetering van de accommodatie ook het niveau van de verloskundige zorg omhoog zal gaan.  Inmiddels heeft de sterk verbeterde voorziening geleid tot een grotere toeloop van patiënten. Daarnaast zijn toezeggingen gedaan door Christian-Aid om fondsen ter beschikking te stellen voor de opleiding van nieuwe verloskundigen. Tenslotte heeft UNICEF toegezegd om een NICU (Neonatal Intensiv Care Unit) in te richten en het personeel daarvoor op te  leiden. Ons verloskamerproject lijkt een sneeuwbal-effect  te hebben op de ontwikkeling van de moeder- en kindzorg in Bawku en omstreken. Wij zijn daar erg blij mee. Het bestuur dankt al onze donateurs voor hun bijdragen en hoopt dat zij ons zullen blijven steunen!Nieuws

Vastenactie 2017 ‘Food For Live ‘

Bawku Hospital heeft onze stichting gevraagd het project “Food for Live” te ondersteunen. Dat doen we in samenwerking met de Vastenaktie 2017 van de Dominicaanse gemeenschap in Huissen.

Nieuwsbrief Juli 2016

Afgelopen januari is revalidatiearts Hans Versloot, op verzoek van het ziekenhuis, in Bawku geweest om mogelijkheden te onderzoeken om mensen met een fysieke beperking terug in de maatschappij te helpen. Ruim een jaar is gebouwd aan de nieuwe verloskamer afdeling. Hoewel de bouw door diverse omstandigheden wat vertraging heeft opgelopen vindt deze maand de bouwkundige oplevering plaats.

Twee bestuursleden vertellen over het nieuwbouwproject in Bawku.

Hier publiceren wij de laatste Nieuwsbrief van 2015. We sluiten een jaar af waarin veel is gebeurd. Wij wensen u allen voorspoed en gezondheid voor 2016. Dank aan diegene die ons afgelopen jaar wederom hebben gesteund. Bestuur van de Stichting Vrienden van Bawku.

Zowel Fred Effah yeboah als John Azaare stellen zich voor middels een videobericht dat in oktober 2015 in Bawku is opgenomen.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. Ga naar contact, vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Wij helpen in Ghana

Doelstelling van de Stichting Vrienden van Bawku is overdracht van kennis en ervaring aan medewerkers van het districtsziekenhuis in Bawku. Niet alleen op medisch gebied, maar evenzeer op het terrein van ondersteunende diensten. Tevens wordt getracht de faciliteiten van het ziekenhuis te verbeteren. De activiteiten die worden ontplooid zijn vraaggestuurd.


Facebook

Gegevens:

Stichting vrienden van Bawku

Generaal Foulkesweg 66b

6703 BW  Wageningen

KvK 30198986
 
IBAN: NL06INGB0005061469

RSIN:  813 769 735