Afdelingen en specialismen

De gezondheidsvoorzieningen in het gehele district bestaan naast het ziekenhuis uit 6 Health Centres, bemand door een medical assistant:

  • Widana,
  • Pusiga,
  • Binduri,
  • Warikambo,
  • Woriyanga,
  • Garu,

en 16 dressing stations en dispensaries, waarvan sommige bemand worden door verpleegkundigen
In 1953 is  het ziekenhuis door de overheid gebouwd en in 1956 aan de Presbyterian Church of Ghana overhandigd.

De staf 

De staf moet onder moeilijke omstandigheden haar werk doen. Er is een aanzienlijk verloop van medewerkers.
Het personeel staat onder leiding van de Municipal Director of Health Services, zoals de overheid voorschrijft.
De salarissen worden door de overheid betaald, maar het ziekenhuis moet zelf voor de overige kosten opdraaien.
Aanvullende toelagen worden niet ontvangen omdat het een missiehospitaal is; de gouvernementsziekenhuizen krijgen die wel.

Artsen

In 2002 stond een algemeen arts - Joseph Manu - aan het hoofd van de kliniek. Ondersteund door wisselende artsen van Ghanese en Cubaanse afkomst.

Vanaf 2009 zijn er steeds ook vier Ghanese algemene artsen werkzaam geweest en twee tot drie Cubaanse artsen met zeer geringe operatieve vaardigheden en met problemen met de Engelse taal.

In 2011 voltooide Manu zijn opleiding tot chirurg en Abel Tuni, opgeleid in Oeganda, dat van orthopedisch chirurg. Soms zijn er tevens 2 tot 3 algemene  Ghanese artsen werkzaam, geassisteerd door clinical assistants. 

Vanaf januari 2013 heeft Dr Joseph Manu, chirurg, Dr Afake opgevolgd als Medical Administrator.

Specialismen

  • er is een zeer goed geoutilleerde oogkliniek 
  • een goed draaiende afdeling orthopedie/fysiotherapie, waar ook zeer jonge kinderen worden geopereerd door de orthopedisch chirurg;
  • er is een afdeling audiologie 
  • 2 verpleegkundigen zijn nu op tandheelkundig gebied zover opgeleid dat zij ook eenvoudige vullingen kunnen leggen via speciaal ontwikkelde technieken (Atraumatic Restaurative Treatment).

Wilt u doneren? Klik dan hier 

Nieuws

In oktober 2017 waren er verkiezingen voor de ondernemingsraad in Gelre ziekenhuizen. De OR heeft dit jaar besloten om voor iedere medewerker die stemt tijdens de OR verkiezingen één euro aan een goed doel te geven. Er is gekozen voor twee goede doelen waar medewerkers van de Gelre ziekenhuizen zich voor inzetten

Binnen onze stichting is het stilte na de storm.Na een hectisch najaar 2016 maken wij nu een rustige periode door. In het najaar 2016 werden maar liefst drie groepen van vrijwilligers en bestuursleden uit gezonden naar Bawku met in totaal tien personen. Van 8 – 22 oktober zijn Alex van der Horst, tandarts, Dirk Jan Pot, kinderarts en Saskia van Bennekom, diëtiste en Dirk Jan Pot naar Bawku afgereisd. Zij werden afgelost door Gé Bouw, Jan Blankestijn en Michiel Pothoff, die het bestuur vertegenwoordigden bij de overdracht van het nieuwe Maternity gebouw op 26 oktober 2016.

Op zaterdag 20 mei 2017organiseerde Rotaryclub Bennekom in samenwerking met de koren The New Creation, Voice-Male, het harmonieorkest OBK, The Pipes and Drums of the Royal British Legion een groots muzikaal evenement in de DVO-hal in Bennekom.

Vastenactie 2017 ‘Food For Live ‘

Bawku Hospital heeft onze stichting gevraagd het project “Food for Live” te ondersteunen. Dat doen we in samenwerking met de Vastenaktie 2017 van de Dominicaanse gemeenschap in Huissen.

Nieuwsbrief Juli 2016

Afgelopen januari is revalidatiearts Hans Versloot, op verzoek van het ziekenhuis, in Bawku geweest om mogelijkheden te onderzoeken om mensen met een fysieke beperking terug in de maatschappij te helpen. Ruim een jaar is gebouwd aan de nieuwe verloskamer afdeling. Hoewel de bouw door diverse omstandigheden wat vertraging heeft opgelopen vindt deze maand de bouwkundige oplevering plaats.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. Ga naar contact, vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Wij helpen in Ghana

Doelstelling van de Stichting Vrienden van Bawku is overdracht van kennis en ervaring aan medewerkers van het districtsziekenhuis in Bawku. Niet alleen op medisch gebied, maar evenzeer op het terrein van ondersteunende diensten. Tevens wordt getracht de faciliteiten van het ziekenhuis te verbeteren. De activiteiten die worden ontplooid zijn vraaggestuurd.


Facebook

Gegevens:

Stichting vrienden van Bawku

Generaal Foulkesweg 66b

6703 BW  Wageningen

KvK 30198986
 
IBAN: NL06INGB0005061469

RSIN:  813 769 735