Gezondheidszorg opbouw Bawku
Zowel de Ghana Health Service (GHS) als de PHS zijn verantwoordelijk voor de medische dienstverlening in het Bawku East District.  Het district is verdeeld in 15 subdistricten, waarvan de PHS 3 subdistricten beheert met tevens het districts-ziekenhuis en een opleidingschool voor verpleegkundigen.
 
Indeling
•   Bawku hospital, met als specialismen: oogheelkunde, fysiotherapie en orthopedie, audiologie
•   Bawku East Primary Health Care (PHC) met gezondheidscentra in:  Garu;  Widana; Worinyanga en hun             
    subdistricten
•   Opleidingschool voor verpleegkundigen.
 
Begeleiding subdistricten
De subdistricten worden gesteund en gecoördineerd door het PHC coördinatie kantoor, dat verantwoordelijk is voor toezicht – management – rapportage. Het levert tevens technische back-up naar de subdistricten, het kantoor heeft een
 
•   PHC coordinator
•   Psychiatrische verpleegkundige
•   Voedingsdeskundige
•   Deskundige op het gebied van reproductive health and child care
•   Deskundige op receptuurgebied
•   HIV/AIDS coördinator
•   Ondersteund personeel


Subdistricten
Bawku East PHC bestrijkt in de 3 subdistricten 104 gemeenten.
 
De bemanning van een subdistrict
1 medical assistant (verpleegkundige met een medische opleiding), 2 verpleegkundigen, 2 vroedvrouwen
2 gezondheidsmedewerkers, 2 deskundigen op gebied van voeding, ondersteunend personeel
 
De bemanning van een subdistrict draagt de 4 PHC componenten uit
•   curatieve -,
•   preventieve -,
•   voorlichtings -,
•   en rehabilitatieactiviteiten
 
De sleutelactiviteiten
•   Kennisoverdracht op gebied van reproductieve health and child care
•   Lesprogramma''''s voedingsleer
•   Klinische zorg in kleine gezondheidsposten
•   Opvang ondervoede kinderen.
•   Verlenen van kleine kredieten
•   Samenwerking met andere belanghebbenden
 Nieuws

Vastenactie 2017 ‘Food For Live ‘

Bawku Hospital heeft onze stichting gevraagd het project “Food for Live” te ondersteunen. Dat doen we in samenwerking met de Vastenaktie 2017 van de Dominicaanse gemeenschap in Huissen.

Nieuwsbrief Juli 2016

Afgelopen januari is revalidatiearts Hans Versloot, op verzoek van het ziekenhuis, in Bawku geweest om mogelijkheden te onderzoeken om mensen met een fysieke beperking terug in de maatschappij te helpen. Ruim een jaar is gebouwd aan de nieuwe verloskamer afdeling. Hoewel de bouw door diverse omstandigheden wat vertraging heeft opgelopen vindt deze maand de bouwkundige oplevering plaats.

Twee bestuursleden vertellen over het nieuwbouwproject in Bawku.

Hier publiceren wij de laatste Nieuwsbrief van 2015. We sluiten een jaar af waarin veel is gebeurd. Wij wensen u allen voorspoed en gezondheid voor 2016. Dank aan diegene die ons afgelopen jaar wederom hebben gesteund. Bestuur van de Stichting Vrienden van Bawku.

Zowel Fred Effah yeboah als John Azaare stellen zich voor middels een videobericht dat in oktober 2015 in Bawku is opgenomen.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. Ga naar contact, vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Wij helpen in Ghana

Doelstelling van de Stichting Vrienden van Bawku is overdracht van kennis en ervaring aan medewerkers van het districtsziekenhuis in Bawku. Niet alleen op medisch gebied, maar evenzeer op het terrein van ondersteunende diensten. Tevens wordt getracht de faciliteiten van het ziekenhuis te verbeteren. De activiteiten die worden ontplooid zijn vraaggestuurd.


Facebook

Gegevens:

Stichting vrienden van Bawku

Generaal Foulkesweg 66b

6703 BW  Wageningen

KvK 30198986
 
IBAN: NL06INGB0005061469

RSIN:  813 769 735