De stichting heeft ten doel:

  • de ondersteuning en uitbreiding van medische hulp in de plaats Bawku in Ghana, in het bijzonder aan het plaatselijke ziekenhuis; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  • de stichting zal haar doelstelling mede trachten te realiseren in de landendriehoek Ghana – Burkina Faso – Togo of elders in Ghana, indien daar in de toekomst behoefte aan mocht blijken te bestaan.

Deze doelen trachten wij onder meer te verwezenlijken door:

  • het sturen van medisch specialisten ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden, het helpen opleiden en begeleiden van (medisch) personeel; het helpen opzetten en ondersteunen van een organisatie ter plaatse om alle werkzaamheden te verrichten die noodzakelijk zijn om een algemeen ziekenhuis operationeel te houden; het sturen van deskundigen van andere professies ter ondersteuning van vorenstaande; het leveren van noodzakelijke apparatuur en medicijnen.
  • De stichting probeert de noodzakelijke geldelijke middelen die nodig zijn voor de betaling van vorenstaande te verkrijgen door middel van het verwerven van fondsen op allerlei maatschappelijk aanvaardbare wijzen, de ontvangst van giften, schenkingen en legaten.

Nieuws

Vastenactie 2017 ‘Food For Live ‘

Bawku Hospital heeft onze stichting gevraagd het project “Food for Live” te ondersteunen. Dat doen we in samenwerking met de Vastenaktie 2017 van de Dominicaanse gemeenschap in Huissen.

Nieuwsbrief Juli 2016

Afgelopen januari is revalidatiearts Hans Versloot, op verzoek van het ziekenhuis, in Bawku geweest om mogelijkheden te onderzoeken om mensen met een fysieke beperking terug in de maatschappij te helpen. Ruim een jaar is gebouwd aan de nieuwe verloskamer afdeling. Hoewel de bouw door diverse omstandigheden wat vertraging heeft opgelopen vindt deze maand de bouwkundige oplevering plaats.

Twee bestuursleden vertellen over het nieuwbouwproject in Bawku.

Hier publiceren wij de laatste Nieuwsbrief van 2015. We sluiten een jaar af waarin veel is gebeurd. Wij wensen u allen voorspoed en gezondheid voor 2016. Dank aan diegene die ons afgelopen jaar wederom hebben gesteund. Bestuur van de Stichting Vrienden van Bawku.

Zowel Fred Effah yeboah als John Azaare stellen zich voor middels een videobericht dat in oktober 2015 in Bawku is opgenomen.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. Ga naar contact, vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Wij helpen in Ghana

Doelstelling van de Stichting Vrienden van Bawku is overdracht van kennis en ervaring aan medewerkers van het districtsziekenhuis in Bawku. Niet alleen op medisch gebied, maar evenzeer op het terrein van ondersteunende diensten. Tevens wordt getracht de faciliteiten van het ziekenhuis te verbeteren. De activiteiten die worden ontplooid zijn vraaggestuurd.


Facebook

Gegevens:

Stichting vrienden van Bawku

Generaal Foulkesweg 66b

6703 BW  Wageningen

KvK 30198986
 
IBAN: NL06INGB0005061469

RSIN:  813 769 735